Gassull, C., Godall, P. i Martorell, M. (2005).
La veu: una eina professional que pot avariar-se. Dins de: La veu: Orientacions pràctiques. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.