Qüestionari orientatiu
sobre el teu estat vocal

Primer de tot és important plantejar-se les següents preguntes:

  • La meva veu ha canviat?
  • Quins canvis ha tingut?
  • Quines limitacions tinc que abans no tenia?

Una vegada resoltes les preguntes anteriors, si observem que les nostres respostes són coincidents amb alguns dels senyals d'alerta (com per exemple, canvi del timbre, agreujament de la veu, dificultat per projectar la veu, etc.) serà motiu de consulta amb un professional que ens pugui orientar.

 

 

 

 

A qui m'he de dirigir?Dins del sistema sanitari hi ha tres tipus de professionals dedicats al diagnòstic i tractament dels problemes de veu: metges otorinolaringòlegs, metges foniatres i logopedes. Abans d'abordar el tractament de qualsevol alteració de la veu serà imprescindible tenir un bon diagnòstic realitzat pel foniatra o l’otorinolaringòleg que permeti al logopeda afrontar una intervenció amb garanties.

FONIATRE
És un metge especialitzat en els trastorns de la comunicació i la deglució. S'encarrega de realitzar el diagnòstic i determinar les principals pautes terapèutiques. Les seves directrius poden anar des d'una intervenció quirúrgica fins la recomanació de descans, passant per la reeducació vocal. En cas que sigui necessària, la reeducació vocal s'acostuma a derivar a un logopeda.

OTORRINOLARINGÒLEG (ORL)
És un metge especialitzat en el diagnòstic de patologies de l'oïda, el nas, la faringe i la laringe, i és possiblement la figura més habitual en l'àmbit sanitari del nostre país. Si el nostre problema de veu requereix d'una intervenció quirúrgica són ells qui la duen a terme. Generalment l'ORL prescriu unes sessions de reeducació logopèdica prèvies i posteriors a la intervenció quirúrgica.

LOGOPEDA
És l'especialista en les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució. Com a especilistes en els trastorns de la veu s'encarreguen de realitzar la reeducació de les alteracions diag-nosticades pel foniatra o l'ORL. Així mateix, s'encarrega de dur a terme les accions preventives necessàries per evitar l'aparició dels problemes de veu.   

Una bona relació interdisciplinar entre aquests professionals garanteix el millor tractament, doncs cada un d'ells aporta una visió diferent i alhora complementària sobre el cas (centrada en la lesió o en la funció). Aquest intercanvi sistemàtic d'informacions permet un millor abordatge terapèutic.

Altres professionalsSovint les alteracions de la veu poden estar condicionades per altres problemes que poden indicar la participació d'altres professionals. Entre aquests destaquen: el psicòleg, l'estomatòleg, el fisioterapeuta, el metge endocrinòleg, etc...

Què em trobaré a la consulta del foniatre i/o l'otorrinolaringòleg?Com ja hem dit anteriorment el foniatra i l'otorrinolaringòleg són els encarregats de fer un primer diagnòstic de les alteracions de la veu. És per aquest motiu que realitzen un seguit de proves.

Laringoscòpia indirecta
És una prova poc precisa. Per dur-la a terme s'utilitza un mirallet laringi, una làmpada i un mirall frontal. El pacient es situa davant de l'especialista, assegut amb la boca oberta. Mentre l'especialista estira la llengua del pacient amb l'ajuda d'una gasa, li introdueix el mirall a la boca per veure les cordes vocals de forma invertida.

Fibroscòpia laringia
o rinofibroscòpia

Amb el pacient assegut se li introdueix per l'orifici nasal un cable flexible dotat d'un feix de fibres òptiques i una font de llum que permet observar una imatge ampliada de les cordes vocals en fonació. Permet obtenir fotografies de les cordes vocals. És una eina molt útil per realitzar un correcte diagnòstic diferencial.

Videolaringoestroboscòpia
El pacient es situa assegut davant de l'especialista amb la boca oberta i el metge li introdueix un endoscop rígid connectat a una llum estroboscòpica que permet observar la laringe en moviment. Les imatges apareixen en un monitor que alhora pot gravar-les en format de vídeo. És possiblement la millor eina per al diagnòstic diferencial dels trastorns de la veu.

Què em trobaré a la consulta del logopeda?Una vegada obtingut el diagnòstic i amb l’ indicació del metge, és el moment d'adreçar-se al logopeda. Normalment, la primera visita es destina a realitzar un protocol d'exploració que permet a l'especialista detectar les necessitats específiques del pacient per tal d'orientar de forma personalitzada el tractament que es seguirà en la resta de sessions. El protocol d'exploració varia en funció del logopeda però sovint presenta els següents ítems:

Anamnesi
Consisteix en una recollida de dades de totes aquelles parts de la història que el logopeda considera rellevants en relació al problema de veu: dades generals (edat, sexe, professió, ...), història médica, història de la patologia (moment d'aparició, persistència, percepcions, ...), hàbits de son, hàbits alimentaris, etc.

Valoració subjectiva
de la qualitat vocal

La prova més comú és el que es denomina GRBAS. Aquesta prova es realitza a partir de la parla espontània del pacient. El logopeda valora amb una escala de 0 a 3 els següents paràmetres: Grau de disfonia (G), grau de raspositat (R), presència d'aire a la veu (B), grau d'astènia (A) i grau de constricció (S). 

Valoració objectiva
de la qualitat vocal
Consisteix en la recollida d'un seguit de mesures relatives a paràmetres acústics que ens permeten definir la veu. Entre aquests paràmetres destaquen:

  • La freqüència fonamental: alçada tonal mitja que utilitzem al parlar.
  • El rang de freqüències o registre: tots els tons que som capaços de produïr.
  • Intensitat màxima i  mínima.
  • Jitter: estabilitat de la freqüència fonamental.

Aquestes mesures es poden recullir mitjançant el DSI (índex de Severitat de disfonia), que situa la qualitat vocal entre els valors -5 (mala qualitat vocal) i + 5 (bona qualitat vocal).

Valoració subjectiva del
hàndicap vocal

Es tracta d'un qüestionari (VHI) que respon el propi pacient i que avalua la percepció de com la seva veu afecta a diferents àmbits de la seva vida.

Valoració del gest
vocal i corporal

Sovint les alteracions de la veu són causades per una alteració del gest corporal que condiciona l'activitat de la laringe i dels ressonadors. Actualment no existeix cap protocol estandarditzat per fer aquesta anàlisi. És per això que cada professional aplicarà el seu propi sistema de valoració.

Carregant buscador
Documento sin título

© EspaiVeu 2010. Per a més informació podeu contactar-nos a espaiveu@gmail.com